Profil dan Potensi Desa Cijangkar

Kepala Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Rana Yuniar.

 

P R O F I L   D E S A CIJANGKAR

 • Sejarah Desa

Desa Cijangkar merupak desa induk dan dimekarkan menjadi 3 desa yakni, (1. Desa Cijangkar), (2. Desa Mekarsari), (3. Desa Neglasari) . Berdirinya Desa Cijangkar pada tanggal 17 April 19083. Tahun 1908 dibangunnya Kantor Desa Cijangkar di Kampung Cijangkar Rt 03/074. Tahun 1954 dipindahkannya Kantor Desa ke Rt 03/06 sampai dengan sekarang. 5. Tahun 1981 dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Cijangkar dan Desa Mekarsari 6. Tahun 1984 kembali dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa yaitu Desa Cijangkar dan Desa Mekasrasi dan Desa Neglasari.

Keadaan Wilayah

 • Luas Wilayah Desa                         : 792                      Ha
 • Perkebunan/pertanian                  : 554,37                 Ha
 • Sawah                                                : 129                       Ha
 • Perkampungan                                : 32                         Ha

Wilayah Administrasi

 • Jumlah wilayah Dusun : 5            wilayah
 • Jumlah wilayah RW      : 7           wilayah
 • Jumlah wilayah RT        : 30        wilayah

Geografis Desa Cijangkar merupakan dataran tinggi

 • Ketinggian        : 560   m dpl
 • Iklim terendah : 20     ºC
 • Iklim tertinggi : 24     ºC
 • Curah hujan     : 3,214 mm/tahun

Desa Cijangkar berbatasan dengan :

 • Sebelah utara                 : Desa Neglasari
 • Sebelah selatan              : Desa Mekarsari
 • Sebelah Timur                : Desa Ciengang
 • Sebelah Barat                 : Desa Bojong kalong

Jarak waktu tempuh ke pusat pemerintahan :

 • Jakarta :   132 Km ( 4  jam)
 • Propinsi (Bandung)                 :   111 Km ( 3  jam)
 • Kabupaten (Sukabumi)           :     72 Km ( 2  jam)
 • Kecamatan (Nyalindung)        :     12 Km ( 20 menit)

Keadaan Penduduk

 • Jumlah kepala keluarga                 : 1.869  KK
 • Jumlah Penduduk RTM                 : 953    KK 3319 jiwa
 • Jumlah jiwa                                       : 5.882  jiwa

Laki-laki                                              : 3.027  jiwa

Perempuan                                        : 2.855  jiwa

 • Angkatan kerja (15-60 Th)            : 1250  orang
 • Jumlah fakir miskin                       : 953     KK
 • Pemeluk Agama Islam                   : 5.875 orang
 • PKH                                                    : 291 KK

Mata  Pencaharian Penduduk

 • Jumlah Petani                                   :    567    orang
 • Jumlah buruh tani                            :    1875   orang
 • Jumlah buruh swasta                       :    75      orang
 • Jumlah pegawai negeri                    :    20        orang
 • Jumlah TNI/Polri                             :    2        orang
 • Jumlah buruh pengrajin                  :    35     orang
 • Jumlah pedagang                              :    255    orang
 • Jumlah usaha lain-lain                     :    135 orang

Sarana Pendidikan

 • PAUD                                                   :   4  Unit
 • TK/RA                                                  :   1 Unit
 • MD                                                         :   5  Unit
 • SD                                                          :   3 Unit
 • SMP                                                       :   1 Unit
 • Pondok pesantren                               :    4    buah
 • Pabrik/pengrajin                                 :    3    buah

Sarana Peribadatan

 • Mesjid                                                  :      15    buah
 • Mushola                                              :       29   buah
 • Majlis Ta’lim                                       :       30   buah

 

Sarana Jalan

 • Jalan propinsi                                   :      6,5  Km
 • Jalan kabupaten                               :      1,5   Km
 • Jalan desa/jalan batu                      :      2,5   Km
 • Jalan desa blm diperkeras             :                   m
 • Jalan Flaur/Plester                          : …………   m

 

Sarana kesehatan

 • Posyandu                                           :        8    buah
 • Puskesmas                                         :        1    buah
 • Wahana Kesehatan                          :        1    Buah

 

Sarana umum

 • Lapangan sepakbola                       :       1    buah
 • Lapangan volley                               :       1    buah
 • Bangunan KUD                                : –           buah
 • Lapangan bulu tangkis                   :        3    buah
 • Balai dusun                                        : –             buah
 • Pos kamling                                       :      30   buah

 

Sumber Air Minum

 • Sumur Gali :  175 Buah         :    350  KK          : 1057   Orang
 • Mata Air :    17 Buah              :    887  KK          : 3254   Orang
 • Sungai :       4 Buah                 :    411  KK          :    914  Orang

Data PMKS

 • Tuna Netra         :        1    Orang
 • Tuna Rungu       :        2    Orang
 • Tuna Wicara      :        2    Orang
 • Tuna Daksa        :       2     Orang
 • Tuna Wisma      :              Orang
 • Cacat Mental / Ideot :       8     Orang
 • Cacat Fisik         :     14    Orang

Lembaga

 • Ketua LPMD                               : Mamik Mudakir
 • Ketua BPD                                   : Rahmat Supendi
 • Ketua Karang Taruna                : Devia Sopiyan
 • Ketua PKK                                   : Ela Nurlela
 • Koordinator Kader Posyandu : Iwan Juariah

 

VISI DAN MISI PEMDES CIJANGKAR

VISI DESA

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA CIJANGKAR YANG BERAKHLAK MULIA, MAJU DAN SEJAHTRA

 

MISI DESA

 

1.    Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia

2. Memujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih dan   berkemampuan memajukan masyarakat.

3. Membangun perekonomian yang tangguh berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.

 

 

MOTTO

‘CIJANGKAR TAMPAN’ TRAMPIL, AMANAH, MANDIRI, PROFESIONAL, AGAMIS DAN NASIONALIS

 

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PEMERINTAHAN DESA CIJANGKAR
DAN YANG MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESANYA
NO NAMA KEPALA DESA MASA JABATAN KETERANGAN
1 PARTA 1908 s/d 1925 KADES
2 ENDING 1926 s/d 1938 KADES
3 MARTA 1942 KADES
4 MT SUKMITA 1943 s/d 1945 KADES
5 M. SUMARJA 1946 s/d 1948 KADES
6 ENOH GOZALI 1949 PJS
7 TIRTA 1950 s/d 1952 KADES
8 NANA DURAHMAN 1953 PJS
9 DIDING 1954 s/d 1969 KADES
10 KARNEN 1970 s/d 1971 KADES
11 OI SUKANDI 1972 s/d 1976 PJS
12 OI SUKANDI 1977 s/d 1992  KADES
13 OI SUKANDI 1993 s/d 1998 PJS
14 ENTANG SUPARMAN 1998 PTH
15 ALIYUDIN SUBADRI 1999 PJS
16 ALIYUDIN SUBADRI 2000 s/d 2006 KADES
17 H. IBNU ASNAWI 2007 s/d 2012  KADES
18 H. IBNU ASNAWI 2013 PTH
19 ENTANG SUPARMAN 2013 PTH
20 RANA YUNIAR 2013 s/d 2019 KADES

 

Keterangan :
1.    Berdirinya Desa Cijangkar Pada Tanggal 17 April 1908

2.    Tahun 1908 dibangunnya Kantor Desa Cijangkar di Kp. Cijangkar Rt 03/07

3.    Tahun 1954 dipindahkannya Kantor Desa ke Rt 03/06 sampai dengan sekarang.

 

DATA SEKOLAH

 • PAUD/TK/RA
 1. PAUD MAWAR : KP. Ciherang Rt. 03/01

Nama Pengelola                              : ……………………………….

 1. PAUD ANNIDA : Kp. Cijangkar Rt. 01/07

Nama Pengelola                              : NIA KURNIASIH, S.Pd

 1. PAUD AL-AZIZ MAWAR 2 : Kp. Lembursewa Rt. 04/05

Nama Pengelola                              : IWAR JUARIAH, S.Pd

 1. PAUD WARCI JAYA : Kp. Cibodas Rt. 03/03

Nama Pengelola                              : UTRI SUTIARSIH, SE

 1. TK/RA AL-MAS’UDIYAH : Kp. Simpangan Rt. 07/05

Nama Pengelola                              : U. JUBAEDAH

 • MADRASAH DINIYYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH (DTA)
 1. AL-FALAH : KP. Ciherang Rt. 03/02

Nama Kepsek                                  : KAMALUDIN

 1. : Kp. Cibodas Rt. 03/03

Nama Kepsek                                  : HENDRA SUANDI, S.Pdi

 1. DTA AL-MAS’UDIYAH : Kp. Legokbandung Rt. 05/04

Nama Kepsek                                  : ………………………………

 1. NURUL IMAN : Kp. Bungbulang Rt. 03/05

Nama Kepsek                                  : M. LILI

 1. : Kp. Cijangkar Rt. 03/07

Nama Kepsek                                  : DINDIN SYAMSUDIN

 

 • SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
 1. SDN CIHERANG : KP. Ciherang Rt. 02/01

Nama Kepsek                                  : ………………………………

 1. SDN MEKARSARI : Kp. Cibodas Rt. 03/03

Nama Kepsek                                  : ………………………………

 1. SDN CIHERANG : Kp. Cijangkar Rt. 01/07

Nama Kepsek                                  : ………………………………

 

 • SMP
 1. SMPN 2 NYALINDUNG : KP. Cijangkar Rt. 01/07

Nama Kepsek                                    : ………………………………

 1. SMP ISLAM AL-AMANAH : Kp. Cibodas Rt. 03/03

Nama Kepsek                                    : HENDRA SUANDI, S.PdI

 1. PKBM WARCI JAYA : Kp. Cibodas Rt. 03/03

Nama Pengelola                              : MAMIK MUDAKIR, S.Pd, MM,Pd

Jenjang Paket                                   : A/B/C

DATA POSYANDU

POSYANDU MAWAR I  KP. CIBODAS RT/RW. 03/03

 

NO

 

NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR JABATAN
1

2

3

4

5

EMI SUMIATI

DEDE RUSMIATI

LILIS ANDRIANI

ELI LATNASARI

IMAS ROSTINI

CIANJUR, 02/09/1968

SUKABUMI, 18/12/1976

SUKABUMI, 18/12/1976

SUKABUMI, 01/01/1989

SUKABUMI, 06/07/1974

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

 

POSYANDU MAWAR II  KP. LEMBURSEWA RT/RW. 04/05

 

NO

 

 

NAMA

TEMPAT, TANGGAL LAHIR JABATAN
1

2

3

4

5

IWAR JUARIAH

NOVILIA SITI NURAZIZAH

AI SITI FATIMAH

HENI SUHAENI

NURAENA

SUKABUMI, 01/03/1965

SUKABUMI, 13/05/1993

SUKABUMI, 04/04/1989

SUKABUMI, 07/09/1982

SUKABUMI, 06/08/1995

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

 

POSYANDU MAWAR III KP. LEGOKBANDUNG RT/RW. 05/04

 

NO

 

 

NAMA

TEMPAT, TANGGAL LAHIR JABATAN
1

2

3

4

5

AMIMAH ROHAEMAH

RINI

AFNI FAUZIAH

USU SUHAENAH

IHAT

SUKABUMI, 06/03/1966

SUKABUMI, 16/06/1979

SUKABUMI, 19/10/1995

SUKABUMI, 19/05/1983

SUKABUMI, 02/03/1975

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

 

POSYANDU MAWAR IV CIHERANG RT/RW. 03/01

 

NO

 

 

NAMA

TEMPAT, TANGGAL LAHIR JABATAN
1

2

3

4

5

AISYAH

LELA

ERNI ANGGRAENI

ERNAWATI

LETI

SUKABUMI, 15/04/1984

SUKABUMI, 16/04/1970

SUKABUMI, 10/10/1988

SUKABUMI, 10/03/1981

SUKABUMI, 17/10/1981

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

 

POSYANDU MAWAR V  CIJANGKAR SINDANGSARI RT/RW. 01/07

 

NO

 

 

NAMA

TEMPAT, TANGGAL LAHIR JABATAN
1

2

3

4

5

MIMI ROHAENI

SUTARSIH

EJA SUTEJA

MARLIAH SUSANA

RISMA RUSILAWATI

SUKABUMI, 02/12/1970

SUKABUMI, 06/07/1970

SUKABUMI, 10/02/1967

SUKABUMI, 05/11/1984

SUKABUMI, 20/09/1984

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

 

POSYANDU MAWAR VI KUTAGANDOK RT/RW. 02/05

 

NO

 

 

NAMA

TEMPAT, TANGGAL LAHIR JABATAN
1

2

3

4

5

NENENG HASANAH

MIRA AGUSTIN

HETI SUMIATI

DIAH RODIAH

NISAH

SUKABUMI, 28/11/1980

SUKABUMI, 11/08/1996

SUKABUMI, 07/03/1982

SUKABUMI, 16/04/1970

SUKABUMI, 05/12/1973

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

 

POSYANDU MAWAR VII  CIHERANG RT/RW. 03/02

 

NO

 

 

NAMA

TEMPAT, TANGGAL LAHIR JABATAN
1

2

3

4

5

DEDE JUBAEDAH

RITA KURNIA

EMI SETIAWATI

OMAY SULASTRI

NINA KARLINA

SUKABUMI, 18/08/1963

SUKABUMI, 01/01/1982

TASIKMALAYA, 29/12/1977

SUKABUMI, 25/07/1991

SUKABUMI, 27/09/1988

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

 

POSYANDU MAWAR VIII  LEGOK AREUY RT/RW.  03/04

 

NO

 

 

NAMA

TEMPAT, TANGGAL LAHIR JABATAN
1

2

3

4

5

SOLIHATUL HASANAH

ENTIN KARTINI

ADE YULIA. S

POPOY POLIAWATI

ENDEU NURUL INAYAH

SUKABUMI, 13/10/1972

SUKABUMI, 05/06/1974

SUKABUMI, 17/07/1977

SUKABUMI, 31/07/1977

SUKABUMI, 24/03/1983

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

 

DATA MASJID JAMI

NO NAMA MASJID DAN ALAMAT
1 Masjid Al-Ummah, Kp. Ciherang 01/01
2 Masjid Khoiriyyah, Kp. Ciherang 01/02
3 Masjid Al-Falah, Kp. Ciherang 03/02
4 Masjid Al-Mutthohar, Kp. Slagombong 02/03
5 Masjid Nurul Iman, Kp. Cibodas 03/03
6 Masjid Miftahul Huda, Kp. Cicalobak 06/03
7 Masjid Al-Mu’minun, Kp. Lgk Bandung 05/04
8 Masjid Al-Muhajirin, Kp. Legokbandung 01/04
9 Masjid Nurul Hidayah, Kp. Legokareuy 04/04
10 Masjid Al-Mas’udiyah, Kp. Simpangan 07/05
11 Masjid Al-Istiqomah, Kp. Kutagandok 02/05
12 Masjid Nurul Iman, Kp. Bungbulang 03/05
13 Masjid Al-Hidayah, Kp. Lembursewa 04/05
14 Masjid Al-Ikhlas, Kp. Cijangkar  01/07
15 Masjid A-Falah, Kp. Cijangkar 03/07

 

DATA PERANGKAT DESA

NO NAMA LENGKAP JABATAN TEMPAT TGL LAHIR SK PEND TMT KET
TGL NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rana Yuniar Kepala Desa Sukabumi, 08/06/1964 10-Sep-2013 140.1/Kep.991-DPMPD/2013 STM 2015 2013
2 Deni Rusmayadi Sekretaris Desa Sukabumi, 28/06/1982 6-Feb-2018 140.1/Kep.24-PemDes/2018 SLTA 2015 2007
3 Hendi Farismadiadi Kasi Pemerintahan Sukabumi, 10/03/1986 5-Jan-2018 140.1/Kep.01-PemDes/2018 SMA 2017 Sep-17
4 Abd. Ahmad Mulya Syafe’i Kasi Kesejahteraan Sukabumi, 25/12/1989 5-Jan-2018 140.1/Kep.02-PemDes/2018 SMA 2016 2016
5 Lia Apriani Kasi Pelayanan Sukabumi, 02/04/1988 6-Mar-2018 140.1/Kep.25-PemDes/2018 SMA 2018 Mar-2018
6 Yohan Nasrulloh Kaur Keuangan Ciamis, 15/07/1988 5-Jan-2018 140.1/Kep.03-PemDes/2018 SMA 2015 2014
7 Aah Ahmad Kaur Perencanaan Sukabumi, 18/01/1987 5-Jan-2018 140.1/Kep.04-PemDes/2018 SLTA 2015 2015
8 Iwan Setiawan Kaur TU dan Umum Sukabumi, 04/02/1975 5-Jan-2018 140.1/Kep.05-PemDes/2018 SLTA 2015 1995
9 Lilis Andriani Kadus Cibodas Sukabumi, 23/05/1978 5-Jan-2018 140.1/Kep.06-PemDes/2018 SLTA 2017 2017
10 Sasmita Kadus Legokbandung Sukabumi, 02/01/1969 5-Jan-2018 140.1/Kep.07-PemDes/2018 SLTA 2015 2013
11 Dace Saepulloh Kadus Cijangkar Sukabumi, 04/05/1968 5-Jan-2018 140.1/Kep.08-PemDes/2018 SLTA 2015 2009
12 Suhanda Kadus Sindangsari Sukabumi, 22/04/1974 5-Jan-2018 140.1/Kep.09-PemDes/2018 STM 2016 2016
13 Ernawati Kadus Ciherang Sukabumi, 10/03/1981 5-Jan-2018 140.1/Kep.10-PemDes/2018 SLTA 2017 2017

 

DATA RT DESA CIJANGKAR KEC. NYALINDUNG KAB. SUKABUMI

NO DUSUN KAMPUNG/JLN/RT/RW NAMA KETUA RT
1 CIHERANG Kp. CIHERANG RT/RW. 01/01 BISRI
2 Kp. CIHERANG RT/RW. 02/01 EMAN
3 Kp. CIHERANG RT/RW. 03/01 JAMA
4 Kp. CIHERANG RT/RW.  01/02 UNUH
5 Kp. CIHERANG RT/RW.  02/02 ASUN
6 Kp. CIHERANG RT/RW.  03/02 UDIN
7 CIBODAS Kp. SLAGOMBONG RT/RW.  01/03 ENDANG MAWARDI
8 Kp. SLAGOMBONG RT/RW.  02/03 HERMAN FELANI
9 KP. CIBODAS RT/RW. 03/03 ACE SUKANDI
10 KP. CIBODAS RT/RW. 04/03 OLIH
11 Kp. CICALOBAK RT/RW. 05/03 RONI SUPRIYADI
12 Kp. CICALOBAK RT/RW. 06/03 EYE
13 LG BANDUNG Kp. LEGOKBANDUNG RT/RW 01/04 ACON
14 Kp. LEGOKBANDUNG RT/RW 02/04  ADE KUSNADI
15 Kp. LEGOK AREUY RT/RW 03/04 E. SUTISNA
16 Kp. TUGU RT/RW 04/04 ISKANDAR
17 Kp. LEGOKBANDUNG RT/RW 05/04 ASEP SUTRISNA
18 CIJANGKAR Kp. KUBENGAN RT/RW 01/05 LILI SUPARDI
19 Kp. KUTAGANDOK RT/RW 02/05 E. SULAEMAN
20 Kp. BUNGBULANG RT/RW 03/05 AHMAD BAEHAQI
21 Kp. LEMBURSEWA RT/RW 04/05 ADUN CS
22 Kp. CIKOMES RT/RW 05/05 ENDANG
23 Kp. MEKARWANGI RT/RW 06/05 MIMIT
24 Kp. SIMPANGAN RT/RW 07/05 SUTARSIH
25 SINDANGSARI Kp. CIJANGKAR RT/RW 01/06  JULI
26 Kp. CIJANGKAR RT/RW 02/06 ENGKUS
27 Kp. CIJANGKAR RT/RW 03/06 PANDI
28 Kp. CIJANGKAR RT/RW 01/07 DEDE HADIAN
29 Kp. CIJANGKAR RT/RW 02/07 AMAN
30 Kp. CIJANGKAR RT/RW 03/07 SUHENDI

 

Peta Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung  Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

 

 

 

 

 

 

 

Lihat Juga...